top of page

PNEUMATICKÉ

STANY

Eventové nafukovacie stany v pneumatickom prevedení sú trendom 2018 - 2020.

 

Výrobu pneumatických nafukovacích produktov, ich dizajn a spracovanie neprestajne zdokonaľujeme, aby naše nafukovacie pneumatické pútače priniesli našim obchodným partnerom úspech a zvýraznili ich medzi konkurenciou.

Skúsenosti, referencie a spolupráca s obchodnými partnermi medzi, ktorých patria : malé i stredné firmy, výrobné spoločnosti, podnikatelia, eventové agentúry, prenajímatelia, reklamné agentúry, penzióny, hotely, rekreačné zariadenia, športové areály, kaviarne, obchodné centrá, obce, mestá, politické strany, hnutia, centrá voľného času a občianske združenia nám umožnili naše nafukovacie pneumatické pútače zdokonaliť a dizajnovať tak, aby zvládli intenzívnu využívanie, slúžili zákazníkom dlhodobo a pomáhali im v úspešnom napĺňajú marketingových cieľov.

Naše nafukovacie pneumatické produkty pomáhajú našim obchodným partnerom v marketingových úspechoch:

  • Pri prezentácii a propagácii

  • Zvýrazňovaní jedinečnosti

  • Posilňovaní dobrého mena a značky

  • Získavať cieľových potenciálnych zákazníkov

  • Pútať na reklamných, marketingových alebo sponzoringových eventoch

  • Strategicky investovať do marketingových nástrojov

  • Rentabilne nakladať s prostriedkami určenými na zvyšovanie predaja a rozvoj biznisu

bottom of page